Oldaltérképoldaltérkép
+36 94 900 025 | H-P 08:00-17:00 | EnglishEnglish | DeutschDeutsch | E-maile-mail | Képernyő megosztása, távsegítséghez program letöltése.Távsegítség
RSS RSS: számlázás, házipénztár, iktatás, online számla

Hírek
NAV 2.0, 2020.07.01-től érvényes megfelelés

2020-06-27
NAV levél az online adatszolgáltatással kapcsolatos hibákról.

2020-02-11
ProgramTECH MOST 2.4.0 új funkciókkal és Telefon Modullal

2019-09-27
Cserélje le a régi számlázó programját korszerű ProgramTECH MOST-ra ingyenes távsegítséggel!

2019-09-27
Összes hír és feliratkozás
Gyakori kérdések
Számlázó Program és Házipénztár Program frissítése
Összes gyakori kérdés
Letöltés
Számlázó Program és Házipénztár Program
Ingyenes kintlévőség figyelő modul a fenti számlázóhoz
MOST Ügyvitel
Munkaórák, ingyenes munkaidő nyilvántartó program
Megrendelés
Adja fel rendelését weboldalunkon keresztül!
Névjegy
Ügyfélszolgálat elérhetősége

A fenti kód ügyfélszolgálatunk elérhetőségét tartalmazza.

Adatvédelmi tájékoztató

A ProgramTECH Kft. tiszteletben tartja partnerei és weboldala látogatói (az érintettek) magánélet sérthetetlenségéhez való jogát. A kezelésünkbe került személyes adatok védelme részeként tájékoztatjuk, milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig, milyen módon használunk. Jelen dokumentumban leírt adatkezelési gyakorlat weboldalaink látogatása (programtech.hu, most.programtech.hu, callcenter.programtech.hu) és szolgáltatásaink, termékeink (ProgramTECH MOST ügyviteli szoftver moduljai, Programtech Számlázó Program, ProgramTECH MOST adattárhely szolgáltatás, Callcenter) használata során általunk megismert személyes adatokra vonatkozik. Ez a tájékoztató az Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény (Infotv) és a NAIH ajánlása alapján készült.

I. Az adatkezelő:

Az adatokat a ProgramTECH Kft. kezeli. A tárhely szolgáltató is ő. Marketing tartalmú hírlevelezés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-103301/2016. Ügyfélszolgálati bejövő hívások során elhagzottak rögzítése adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-101779/2016. Elérhetőségeink: 9700 Szombathely Százhold u. 20. 94/900-025 programtech@programtech.hu.

II. Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról

Az adatok köreAz adatkezelés jogalapjaHogyan kerül hozzánk?Milyen céllal kezeljük?Meddig tartjuk meg?Továbbítjuk?
1Termékeinket, szolgáltatásainkat ügyfélként igénybe vevői adatai, jellemzően gazdálkodó szervezetek nem pedig természetes személy adatai (gazdálkodó adószáma, székhelycíme, postacíme). Személyes adatként a gazdálkodó szervezet szervezeti emailcíme hiányában kapcsolattartója email címét szükséges bekérnünk. Lehetőség van kapcsolattartó nevének megadására is.Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (1), valamint a 13/A.§(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezésen alapul. A felhasználó adja meg a megrendelés űrlap kitöltésekor (önkéntesen és határozottan) az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerését (tájékozottan) követően.Az adatok kezelése elsősorban az ügyviteli feladatok ellátását szolgálja ( figyelemfelhívás jogszabályváltozásból fakadó frissítésre, licenszhosszabbítás szükségességére). Ezen hírlevelek alkalmanként marketing célokat szolgáló tájékoztatást (meglévő szoftver komponens új funkciójáról, kapcsolódó új szoftver komponensekről vagy szolgáltatásról) is tartalmazhatnak. A kapcsolattartó neve a vásárlásáról kiállított számla fejlécében feltüntetésre kerül.Az adatokat az adatkezelő az ügyviteli feladatok támogatásának jogszabályban (számviteli törvény) előírt idejére, tehát a szerződés keletkezésétől számított 6 évig őrzi meg.Harmadik félnek a személyes adatokat nem adjuk ki vagy csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulásával. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításra.
2Az ügyfélszolgálati telefonszámra érkező hívások során elhagzott beszélgetésről hagfelvétel készülhet. Ezt és a weboldali kapcsolati űrlapon vagy az emailcímen a kapcsolatfelvételt kezdeményező nevét, email címét, az email tartalmát megőrizhetjük.Az Infotv 5.§ (1) által meghatározott hozzájáruláson alapul.A felhasználó adja meg önkéntesen, tájékozottan és határozottan kapcsolatfelvételkor.Az adatok kezelése kizárólag az ügyviteli feladatok ellátását, illetve a szolgáltatás fejlesztését szolgálja, ettől eltérő az adatokat nem használjuk.Az adatokat korlátlan ideig megőrizhetjük, de - amennyiben az nem veszélyezteti az adatkezelő szerződésben vállalt kötelezettségeit - az érintett kérésére törlésre kerülnek.mint az 1. sorban
3Weboldal látogatása során a csatlakozást biztosító eszköz nem azonosítható IP címe (kizárólag annak felismerését biztosítja, hogy adott címről már járt látogató) és a meglátogatott oldalak, az ott eltöltött idő kerülhetnek naplózásra a Google Analytics szolgáltatás Szolgáltató általi igénybevételével.Az Infotv. 6.§ (1) b) pontja alapján történik az adatkezelés: a hozzájárulás bekérése nem lehetséges, valamint az elvégzett érdekmérlegelés alapján kiegyensúlyozott a Felhasználót érő előnyök-hátrányok aránya az IP cím visszafejthetetlensége és egyéb adatvédelmi intézkedések miatt. A sütihasználatra felhívjuk a figyelmet és részletes leírást adunk az általunk használt sütikről a Sütitájékoztatóban.Automatikus adatlekérés sütik formájában.Ezen adatok a weboldal látogatottsági statisztikáit szolgáltatják, melyet az oldal és tartalma optimális fejlesztésére használunk fel és melyek a Google tájékoztatása szerint személyazonosításra alkalmatlan információk.A megőrzési idő változó, a látogatás időtartamára korlátozottól több évig terjedhet.A Google Analytics szolgáltatás keretében a Google Inc. adatfeldolgozó számára ezen adatok továbbításra kerülnek.
4Szoftvereink használata során gyűjthetjük a szoftvert futtató eszköz IP címét, a szoftver licensz azonosítóját.Az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés a jogalap.A program bekapcsolásakor automatikusan egy kis program parancs útján az adatok a szerverünkre kerülnek.A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges: biztonsági okokból, a licensz kifutás értesítéshez, új verzió értesítéshez szükséges. Ezen mechanizmusok szerződésben vállalt kötelezettségünk teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.Az adatokat az adatkezelő korlátlan ideig meőrizheti, de minimum az ügyviteli feladatok támogatásának jogszabályban (számviteli törvény) előírt idejére, tehát a szerződés keletkezésétől számított 6 évig.mint az 1. sorban
5A ProgramTECH MOST Adattárhely szolgáltatásra, vagy E-számla hitelesítésre, illetve az E-számla kézbesítő/adminisztrációs szolgáltatásra szerződött partnerünk ügyfeleinek személyes adatai: név, emailcím, postacím, telefonszám.Elkertv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A szolgáltatás keretén belül ügyfeleink, mint adatkezelők, illetve mint adatfeldolgozók továbbítják számunkra, adatfeldolgozó számára. Ezen adatokat kizárólag tároljuk, eseteleg a beérkezőtől eltérő formátumba alakítjuk, azokon egyéb műveletet nem végzünk.A szerződés megszűnését követően 6 hónapon belül automatikusan, kérésre azonnal töröljük ezeket.mint a 1. sorban

III. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges és az ügyfélszolgálati levelezőfelületen, illetve weboldali kapcsolatfelvétel vagy regisztráció nyomán gyűlő adatok kezelését az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállaló végzi. A webanalitikai adatokat a tartalomfeltöltéssel és értékesítéssel foglalkozó munkatárs ismerheti meg.

IV. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok elvesztés, sérülés, illetéktelen hozzáférés elleni védelme érdekében ésszerűen alkalmazzuk az elérhető technológiákat és módszereket: illetéktelen hozzáférés és adatvesztés ellen több párhuzamos technológiával védjük a kezelt adatokat. Például jelszavakat titkosított formában tároljuk, az IP címeket úgy titkosítjuk, hogy azok személyazonosításra vissza nem kereshetők, szervereinket több szintű fizikai és informatikai védelemmel látjuk el, az adatokat harmadik félnek nem adjuk át és saját üzemeltetésű eszközökön tartjuk. Ugyanakkor nem létezik olyan adattovábbítási vagy elektronikus tárolási módszer, mely abszolút biztonságot garantál. Ezért ezen technológiák használata a felhasználó saját felelősségére történik, és nem ígérhető és garantálható, hogy az adatok minden körülmények között sértetlenek maradnak, illetve hogy biztonsági rendszerünk rosszhiszemű kijátszásával nem próbálkozik meg senki. A felhasználó is felelősséggel tartozik azért, hogy megtegye az ésszerű lépéseket a megfelelő fokú adatbiztonság megvalósításáért, egyebek mellett szoftvereink, szolgáltatásaink felhasználói segédlet szerinti használatával.

V. Az érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettnek joga van személyes adatai naprakész állapotban tartásához azok módosítását kérni, melyre az ügyfélszolgálati emailcímen, illetve a rendelés visszaigazoló email adategyeztetési linkjén biztosítunk lehetőséget. Az érintett jogosult személyes adatai törlését vagy zárolását kezdeményezni, amennyiben azok törlése nem veszélyezteti a szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését (licenszidőszakon belül, annak kifutásakor a szolgáltató megtartja a jogot az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatáshoz e-mailen való megkeresés formájában) és jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget (számviteli törvényben illetve számlarendeletben előírt kötelezettségek teljesítéséhez). Az érintett joga személyes adatai kezeléséről való tájékoztatáshoz jelen dokumetumban és a kapcsolódó Sütitájékoztatóban adott.

Felhasználóink szolgáltatásaink nyomán felmerülő személyes adataik védelmét érintő észrevételeiket, panaszukat első lépésben velünk osszák meg a programtech@programtech.hu címen. Konkrét ügyben történt megkeresésükre ügyfélszolgálati válaszidőn belül visszajelzünk, ha további intézkedésre van szükség, azt 25 munkanapon belül elindítjuk vagy végrehajtjuk. Hatósági eljárást kezdeményezhet, ha nem elégedett panaszkezelésünkkel. A hatóság, mely személyes adatai vélelmezett sérelme esetén illetékes: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Budapest 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., http://www.naih.hu/index.html, ugyfelszolgalat@naih.hu. A következő lehetőség a bírósági eljárás kezdeményezése. Ekkor dönthet úgy is, hogy nem a szolgáltató, hanem lakóhelye szerint illetékes törvényszékén indítja ezt meg.

Nyomtatható változat


Termékek


Szolgáltatások


Kapcsolat


Megrendelés§ Jogi nyilatkozat (ÁSZF)
ProgramTECH Kft. | H9700 Szombathely, Százhold utca 20. | +36 94 900-025